اشتباه در ارتفاع دوربین

ارتفاع دوربین در حالتی که ما از روش توجیه مختصاتی استفاده می کنیم قابل اهمیت می باشد و باید حتما باید به طور صحیح وارد شود و اگر اشتباهاً وارد شود باعث می شود ارتفاع نقاط اشتباه ذخیره شود . لازم به ذکر است که این اشتباه به صورت سیستماتیک است و به کلیه نقاط برداشتی از یک ایستگاه به یک میزان وارد می شود. حادترین حالت ممکن در این نوع خطا این است که یک منطقه با چندین استقرار برداشت شود و شما در هر ایستگاه فراموش کنید ارتفاع دوربین را وارد کنید . بدیهی است که میزان خطای ارتفاع باید به ترتیب استقرار دوربین و در هر ایستگاه مجزا تصحیح گردد. بگذارید با یک مثال جامع این موضوع را واضع تر بگویم. فرض کنید وارد یک منطقه شده اید و با استقرار بر روی دو ایستگاه معلوم از روش مختصاتی دوربین را توجیه کردید و شروع به برداشت کرده اید بعد خواندن 50 نقطه متوجه شدید که ارتفاع دوربین را اشتباه وارد کرده اید یا اصلا فراموش کرده اید وارد کنید. در این حالت ارتفاع دوربین را اندازه گیری می کنید و یادداشت می نمایید و به برداشت ادامه می دهید . سپس جهت برداشت دیگر نواحی پروژه نیاز به جابجایی دوربین دارید در این جا چندین  حالت ممکن است بوجود آید : حالت اول اینکه شما در استقرار دیگر ارتفاع صحیح دوربین را وارد می کنید و جهت توجیه از همان دو ایستگاه معلوم اولیه  یا دو نقطه معلوم دیگر ( با استفاده از روش ترفیع و یا روش مختصاتی استفاده می کنید) استفاده می کنید . حالت دوم : در این حالت ارتفاع دوربین  در استقرار های بعدی به طور صحیح  وارد می کنید ولی جهت توجیه دوربین از دو ایستگاهی که توسط استقرار قبل انتقال داده اید، استفاده می کنید . حالت سوم :   در این حالت ارتفاع دوربین  را  اشتباه وارد کرده اید و  جهت توجیه دوربین از دو ایستگاهی که توسط استقرار قبل انتقال داده اید، استفاده می کنید. این سه حالت متنوع ترین حالت ممکن است که می توانید شرایط دیگر را از ترکیب این سه حالت بدست آورید.

 

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری مهرماه 1398

 

 

روش حل اشتباه- ارتفاع دوربین :

تغییر ارتفاع دوربین  برعکس تغییر ارتفاع  در رفلکتور می باشد . اشتباه ارتفاع دوربین   در  دو دسته کلی قابل بررسی است : دسته اول ارتفاع وارد شده در دوربین از ارتفاع واقعی کمتر باشد یعنی ارتفاع صحیح دستگاه 70/1 باشد و شما ارتفاع 50/1 وارد کرده باشید. دسته دوم  ارتفاع وارد شده در دوربین از ارتفاع واقعی بیشتر  باشد یعنی ارتفاع صحیح دستگاه 50/1 باشد و شما ارتفاع 70/1 وارد کرده باشید. جهت حل مساله در دسته اول در واقع ارتفاع صحیح دوربین 70/1 است و شما در دوربین 50/1 وارد کرده اید یعنی دوربین  را به میزان 20 سانتی متر پایین کشیدیم در نتیجه برای تصحیح باید 20 سانتی متر به  ارتفاع تمام نقاط برداشتی از این ایستگاه اضافه شود.  در دسته دوم در واقع ارتفاع صحیح دوربین 50/1 است و شما در دوربین 70/1 وارد کرده اید یعنی دوربین  را به میزان 20 سانتی متر را بالا  کشیدیم در نتیجه برای تصحیح باید 20 سانتی متر از  ارتفاع تمام نقاط برداشتی از این ایستگاه کسر شود.این روش کلی،  جهت برخورد با اشتباه در ورود ارتفاع دوربین در یک ایستگاه صدق می کند. این روش برعکس تصحیح رفلکتور می باشد.

حالا باید به 3 حالت بیان شده در مثال قبل پاسخ داد. در حالت اول    در این حالت فقط نقاطی که از استقرار اول قرائت شده است دارای ارتفاع غلط می باشد و چون نقاط برداشتی دیگر با استفاده از استقرارهای بعدی به طور مستقل از استقرار اول توجیه شده  و ارتفاع دوربین صحیح وارد گردیده است ارتفاع نقاط برداشتی از آن ایستگاه ها صحیح است و فقط کافی است 50 نقطه برداشتی از ایستگاه اول طبق روش کلی ذکر شده در بالا تصحیح گردد.  در حالت دوم  در این حالت چون در استقرار اولیه خطا وجود دارد. این خطا در ایستگاه های قرائت شده نیز،  وجود خواهد داشت. در نتیجه در صورت اینکه ارتفاع دوربین در استقرارهای بعدی صحیح وارد شده  باشد، کلیه نقاط های قرائت شده در استقرار های بعدی نیز ، دارای همان خطای ارتفاعی استقرار اول هستند و باید همه نقاط به یک مقدار و  بر اساس روش کلی ذکر شده در بالا تصحیح گردد.  در حالت سوم این حالت پیچیده ترین حالت ممکن است . به دلیل وجود خطا  در استقرار اول، این خطا در ایستگاه های انتقالی نیز وجود دارد. در نتیجه این خطا به نقاط برداشتی استقرار های بعدی که از این ایستگاه ها توجیه شده است ، نیز منتقل خواهد شد. از طرفی نقاط برداشتی در استقرار دوم نیز خود به صورت جداگانه دارای یک خطای دیگر است که بدلیل صحیح وارد نکردن ارتفاع دوربین در آن استقرار ایجاد شده است.(به اصطلاح شیر تو شیر شد). برای حل این جور خطا ها ابتدا باید نقاط برداشت شده در استقرار اول تصحیح شده و مقدار صحیح ارتفاع ایستگاه های مشخص گردد و سپس ارتفاع نقاط برداشتی از استقرار دوم  با استفاده از برایند خطاها استقرار اول و دوم ، تصحیح گردد. برای روشن شدن بهتر این حالت یک مثال بیان می گردد. فرض کنید ارتفاع دوربین در استقرار اول به جای 70/1 در دوربین 50/1 وارد شده است و شروع به برداشت عوارض کرده ایم . قبل از جابجایی دوربین  دو ایستگاه K1,K2  قرائت شده است ( ارتفاع K1=100, K2=100.20). سپس دوربین به نقطه ای دیگر جابجا شده و با توجیه نسبت به دو ایستگاه K1,K2  یکسری نقاط برداشت کرده است و در آخر متوجه شده است که ارتفاع دوربین در استقرار دوم 60/1 بوده و به اشتباه در دوربین 50/1 متر وارد شده است.  جهت تصحیح ارتفاع باید ابتدا به  ارتفاع کلیه نقاط قرائت شده در استقرار اول طبق روش کلی مذکور در بالا ؛ 20 سانتی متر اضافه گردد. یعنی مقدار ارتفاع K1=100.20 , K2=100.40 خواهد بود. چون در استقرار دوم نیز خطا رخ داده است طبق روش کلی باید به ارتفاع کلیه  نقاط قرائت شده در استقرار دوم نیز به میزان 10 سانتی متر اضافه میگردد. از طرفی  خطای استقرار اول به دلیل  توجیه بر اساس   K1, K2 ، به استقرار دوم منتقل می شود و برایند حاصل از این دو خطا برابر با 30 سانتی متر می باشد. در نتیجه به ارتفاع نقاط برداشتی از استقرار اول 20 سانتی متر  و به ارتفاع نقاط برداشتی در استقرار دوم 30 سانتی متر اضافه خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *