اشتباه در ارتفاع رفلکتور

رفلکتور ها دارای ارتفاع ها متفاوتی بوده و قابل تغییر هستند .  در زمان برداشت برخی از موارد به دلیل پستی و بلندی زمین و یا عوارضی که مانع دید بین رفلکتور و دوربین می شود،  نیاز به تغییر ارتفاع رفلکتور در برداشت برخی از نقاط می باشد. از طرفی به دلیل اینکه نیاز است که  رفلکتور به صورت شاغول نگه داشته شود هر چه ارتفاع رفلکتور کمتر باشد این کار راحتر و دقت برداشت بیشتر میشود. در نتیجه ارتفاع نقاط بعد از رفع موانع به کمترین ارتفاع رفلکتور ، که قابل دید است ، تغییر می کند . در حین این جابجایی ها ارتفاع ، ممکن است به دلیل سهل انگاری اپراتور،  ارتفاع رفلکتور در دوربین به اشتباه وارد شود . به عنوان مثال ارتفاع رفلکتور 30/1 متر می باشد ولی در دوربین 1 متر یا 00/2 متر وارد شده است و یا بر عکس. که این باعث می شود ارتفاع نقطه برداشتی اشتباه ذخیره گردد. در برخورد با این مشکل دو حالت  ممکن است بوجود آید : حالت اول اینکه ما ارتفاع رفلکتور را برای یک نقطه یا بیشتر به صورت  اشتباه وارد کرده ایم و شماره آن نقاط را می دانیم و یادداشت  کرده ایم ( به عنوان مثال  شماره نقاط 1،5،8،9 و …. ارتفاع رفلکتور 30/1 وارد شده است که مقدار 1 متر صحیح است) حالت دوم : در حال برداشت نقاط بودیم و متوجه شدیم که  چندین نقطه را با ارتفاع اشتباه خوانده ایم ولی شماره نقاط و تعداد آن را نمی دانیم در این حالت باید یکسری شواهد و علائم دیگر که به آن اشاره خواهیم کرد،  را یاداشت کنیم و بعد در فایل نقاط در کامپیوتر تصحیح کنیم. برای روشن شدن این حالت یک  مثال می زنیم . مثال 1: فرض کنید نقاط برداشتی را از 1الی 20 را بار ارتفاع 30/1 خوانده اید و بعد یک نقطه به دلیل عدم دید مجبور شده اید با ارتفاع 1 متر بخوانید و دو باره با ارتفاع 30/1 شروع به برداشت کرده اید ولی در دوربین اپراتور فراموش کرده است که ارتفاع 1 را به 30/1 تغییر دهد و بعد در نقطه مثلا 40 متوجه شده است که ارتفاع را تغییر نداده است. در این حالت باید عبارت زیر را به عنوان راهنما جهت پیدا کردن نقاط با ارتفاع اشتباه یادادشت کند : از نقطه 40 به سمت پایین تا جایی که اولین ارتفاع رفلکتور 1 متر است نیاز به تصحیح ارتفاع به 30/1 دارد. ( لازم است یادآوری کنم در این حالت باید از فرمت IDX جهت تخلیه استفاده کنیم تا بتوان اطلاعات رفلکتور را در هر نقطه داشته باشیم ).

 

 

 

روش حل اشتباه :

برای تصحیح ارتفاع رفلکتور از نظر تئوری یک روش خاص دارد که نیاز به دانستن فرمول و جایگذاری در آن است که من خودم همیشه منفی و مثبت را جابجا می کنم و فراموش می کنم به همین دلیل دو روش وجود دارد که من روش دوم را ترجیج می دهم اما در اینجا  هر دو روش را بیان می کنم :

روش اول :

در برخورد با این مساله دو حالت وجود دارد : حالت اول اینکه ارتفاع رفلکتور در زمان برداشت در واقعیت از ارتفاع وارد شده در دوربین کمتر باشد به عنوان مثال ارتفاع رفلکتور 30/1  بوده و شما  در دوربین شما 2 متر  وارد کرده اید. حالت دوم این است که ارتفاع رفلکتور در زمان برداشت در واقعیت از ارتفاع وارد شده در دوربین بیشتر باشد به عنوان مثال ارتفاع رفلکتور 2 متر بوده و شما  در دوربین شما 30/1  متر  وارد کرده اید.

جواب عملی :  ابتدا قدر مطلق اختلاف را محاسبه کنید که در این مثال 70 سانتی متر است .  حال باید مشخص شود این مقدار به ارتفاع نقطه باید اضافه شو یا کسر گردد؟ برای این کار ملاک شما  رسیدن از ارتفاع رفلکتور در واقعیت به ارتفاع اشتباه می باشد. در حالت اول جهت رسیدن از ارتفاع 30/1 متر به 2 متر باید مقدار 70 سانتی اضافه شود در نتیجه به ارتفاع نقاط 70 سانتی اضافه می گردد. در حالت دوم برای رسیدن از ارتفاع 2 متر به 30/1 متر باید میزان 70 سانتی متر کسر گردد. که این مقدار از همه ارتفاع نقاط کسر خواهد شد.

روش دوم :

روش دوم بر پایه تصور نقشه بردار استوار است . در حالت اول:  در این حالت ارتفاع رفلکتور  در واقعیت 30/1 متر بوده و ما آن را 2 متر وارد کرده ایم یعنی زمین را به میزان 70 سانتی پایین کشیده ایم  در نتیجه جهت تصحیح ارتفاع باید  70 سانتی متر به نقاط اضافه کنیم حالت دوم:    در این حالت ارتفاع رفلکتور  در واقعیت 00/2  متر بوده و ما آن را 30/1 متر وارد کرده ایم یعنی زمین را به میزان 70 سانتی بالا کشیده ایم در نتیجه جهت تصحیح ارتفاع باید  70 سانتی از  نقاط کسر کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *