تا چه فاصله ای می توان از دوربین توتال استیشن به جای ترازیاب استفاده کرد؟

همان طور که در بحث خطا X,Y,Z در توجیه دوربین و نحوه بخورد با آن  بیان شد درصورت صرفه نظر کردن از خطای طولیابی در دوربین نقشه برداری، عمده خطای حاصل از ترایابی با دوربین توتال استیشن از فرمول زیر محاسبه می شود:

در فرمول بالا L  برحسب متر و بزرگترین طولی است که از دوربین تا رفلکتور در منطقه وجود دارد و  زاویه بر حسب رادیان محاسبه می شود. از طرفی حداکثر خطای مجاز بست  ترازیابی درجه 3 از فرمول  زیر محاسبه می گردد:

در فرمول بست مجاز L برابر با طول رفت و برگشت بر حسب کیلومتر می باشد و خود خطا برحسب میلی متر بدست می آید . اگر خطای اندازه گیری ارتفاع با دوربین توتال استیشن از حداکثر خطای بست مجاز کمتر یا مساوی باشد می توان از توتال استیشن بجای ترازیاب استفاده کرد. در مثال قبل  خطای مجاز ارتفاع برای دوربین توتال استیشن 3  سانتی متر است و در خطای بست مجاز در آن پروژه برای 1000 متر برابر با  17 میلی متر می باشد. در نتیجه در این فاصله دقت ترازیاب از دوربین بیشتر است و نمی توان از توتال استیشن استفاده کرد. اگر فاصله را به زیر 300 متر برسانیم می توانیم از توتال استیشن بجای ترازیاب استفاده کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *