آموزش ARCGIS در شهرسازی

  تومان600,000 تومان200,000

  سر فصل های این محصول 

  1ـ آشنایی مقدماتی با مفاهیم اولیه GIS

  2ـ نصب نرم افزار ArcGIS

  3ـ آشنایی با محیط های مختلف نرم افزار

  4ـ معرفی داده های مورد نیاز در دوره آموزشی

  5ـ  تعریف پروژه های مانیتورینگ شهری ( نمونه موردی املاک شیراز و شهر تهران  )

  جزئیات بیشتر محصول