پیاده سازی شیب رمپ

در ساختمان ها معمولا از یک مسیر شیبدار جهت انتقال بین دو سطح با اختلاف ارتفاع ، استفاده می گردد. به این مسیر شیبدار رمپ می گویند. هر رمپ شامل پارمترهای ایست رمپ، شیب رمپ، طول رمپ و اختلاف ارتفاع می باشد.  ایست رمپ در واقع فاصله ای  قبل از شروع سطح شیبدار می باشد که برای ساکن شدن اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرد. طول رمپ پارمتری است که در دو حالت رمپ قوسی شکل و مستقیم متفاوت می باشد . طول رمپ در رمپ مستقیم برابر با فاصله افقی  از نقطه شروع رمپ تا انتهای رمپ می باشد  که در آکس رمپ محاسبه می گردد. طول رمپ قوسی شکل ،  برابر است با طول  قوسی  که با افست دادن از خط دورنی رمپ قوسی شکل به میزان یک متر، ایجاد می گردد ( شکل زیر  طول خط بنفش رنگ می باشد. خط آبی آکس رمپ می باشد.). در شکل زیر پارمترهای مختلف رمپ نشان داده شده است. لازم به ذکر است که طول رمپ در حالت قوس ، در واقع جهت بیان و محاسبه شیب در شهرداری مورد استفاده قرار می گیرد. این  تعریف برای طول رمپ های قوسی شکل  ،  ممکن است نقشه برداران را کمی گیچ کند.  نقشه بردار باید  جهت پیاده سازی از طول آکس  رمپ استفاده کند. به عنوان مثال در رمپ شکل زیر شیب رمپ مندرج در نقشه معماری بر اساس خط بنفش رنگ حساب شده است.  ( SLOPE=(100.15-99.23)/6.12*100=15%  ) . اما جهت پیاده سازی در نقشه برداری باید آکس رمپ را سر زمین پیاده کنیم . درنتیجه شیب رمپ اجرایی برابر 30/13 درصد می باشد ( S=(100.15-99.23)/6.90*100=13.30)  یعنی به ازای هر یک متر 30/13 سانتی متر شیب  داده می شود ( این اصطلاح برای استاکار بنایی استفاده می گردد).

 

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری مهرماه 1398

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *