پیاده سازی آکس ستون و اجزای دیگر ساختمان در فنداسیون

بعد خاکبرداری فنداسیون ، باید اجزای فنداسیون پیاده سازی گردد. قبل از پرداختن به مراحل پیاده سازی و نکاتی که در این زمینه وجود دارد نیاز است با  یکسری از اجزای فنداسیون آشنا بشویم .

نقشه خوانی  فنداسیون

نقشه سازه دارای تعداد شیت های زیادی می باشد. ما به عنوان یک نقشه بردار نیاز نیست از جزئیات ریز هر نقشه اطلاع داشته باشیم . اما هر نقشه بردار باید قابلیت خواندن نقشه فنداسیون را داشته باشد. در بالا با یکی از اجزای فنداسیون که چاله آسانسور می باشد ، آشنا شدیم .  شکل زیر نقشه فنداسیون یک ساختمان می باشد. در ادامه به اجزای مهم فنداسیون خواهیم پرداخت . لازم به ذکر است که دو قسمت، چاله آسانسور و ارتفاع فنداسیون در قسمت بالا بیان گردیده است.

  • VOID: فضای خالی بین فنداسیون را VOID می گویند. در VOID ها ، بتن مگر و یا هیچ ستونی قرار ندارد و بیشتر با خاک پر می شود. این VOID بیشتر توسط پیمانکاران فنداسیون و بتن مگر به صورت مترکشی پیاده می گردد. اگر به درخواست مالک نیاز باشد نقشه بردار این VOID  ها را پیاده کند باید توجه شود که دقت پیاده سازی نقاط آن در حد سانتی متر ( 2 سانتی متر ) می باشد. در شکل بالا با شماره 1 نشان داده شده است .

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری مهرماه 1398

  • ستون : یکی از اجزای مهم ساختمان است که باید به صورت دقیق پیاده گردد. ستون به دو صورت بتنی و فلزی می باشد. برای پیاده سازی ستون، باید آکس ستون را پیاده کنیم.  در نقشه بالا ستون با شماره 3 مشخص گردیده است و در شکل زیر ،یک ستون  و محل آکس ستون نمایش داده شده است . ( جهت استخراج آکس ستون در نزم افزار سیویل تری دی  می توانید با خرید محصول ….. از سایت اقدام نمایید )

  • دیوار برشی : یکی از اجزای فنداسیون می باشد که همیشه از یک ستون شروع می شود ودر یک طول خاص ادامه پیدا کرده و ممکن است به یک ستون دیگر ختم شود . در پیاده سازی ما باید آکس ستون و آکس انتهای دیوار برشی را پیاده کنیم. در شکل زیر محل تقاط خطوط آبی رنگ پیاده می گردد. در شکل فنداسیون بالا دیوار برشی با شماره 2 مشخص شده است.

  • چاله آسانسور : چاله آسانسور در قسمت گودبرداری به آن پرداخته شد. در شکل فنداسیون بالا با کد 4 مشخص گردیده است.
  • ریشه پله : در ساختمان جهت اجرای پله ها ، از یکسری ریشه ها انتظار آرماتور در فنداسیون استفاده می گردد . خیلی کم اتفاق می افتد که ریشه پله توسط نقشه بردار اجرا شود . در شکل فنداسیون با کد 5 نمایش داده شده است. برای پیاده کردن، چهار گوشه ریشه پله پیاده می گردد.

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری مهرماه 1398

استخراج نقاط فنداسیون و ستون ها  در نرم افزار و پیاده سازی

با هماهنگی مالک ، مشخص میگردد که از اجزای بالا کدامیک باید پیاده گردد. سپس گوشه های فنداسیون ، چاله آسانسور ( قسمت مفید  یا به همراه چرخش فنداسیون) ، آکس ستون ها و دو طرف دیوار برشی ها را در نرم ازفزار سیویل تری دی و از نقشه جانمایی شده سازه و وضع موجود  ،استخراج می کنیم و این نقاط را وارد دوربین می کنیم. سپس بروی زمین پیاده میکنیم. دقت پیاده سازی نقاط در این مرحله بسیار بالا است که به صورت تجربی در حد 3 میلی متر مناسب می باشد. بعد از پپاده سازی،  نقاط مترکشی شده و طی یک صورتجلسه به مالک تحویل داده می شود. می توانید جزئیات نرم افزاری و نمونه صورتجلسه ها را از محصول …. دریافت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *