دلایل چرخیدن نقاط و نحوه برخورد با آن

چرخش نقاط یک اصطلاح است که به دلیل تغییر سیستم مختصات در زمان برداشت اتفاق می افتد . هر سیستم مختصات با یک نقطه و یک زوایه ( مبدا و آزیموت محور Y) تعریف می گردد. چرخش در زمان برداشت ، یعنی اینکه دوربین در مکان درست خود توجیه نشده است. می توان با انجام برخی کار ها از دوران نقاط جلوگیری کرد یا حداقل بتوانیم متوجه بشویم و در مورد آن تصمیم گیری کنیم. دو  مورد رایج که باعث چرخش نقاط می شود :

  • از تراز خارج شدن دوربین و دوباره تراز کردن آن بدون توجیه کردن دوباره
  • جابجا وارد کردن مختصات ایستگاه نقشه برداری و یا اشتباه بودن مختصات در زمان توجیه دوربین

در مورد اول  که راه حل آن در قسمت از تراز خارج شدن دوربین در زمان برداشت  توضیح داده شد. علاوه بر آن می توان جهت چک کردن برداشت ها اکیپ های مختلف ، تعیین کرد  که قبل از انتقال دوربین ، ایستگاه های نقشه  برداری که دوربین با آن توجیه  شده ، دوباره برداشت شود تا اگر بعد از توجیه دوربین تا  قبل از جمع  کردن دوربین خطایی رخ داده،  قابل تشخیص باشد. در مورد دوم حالت های مختلفی بوجود می آید که می توان با یک چک کردن ساده و یا  تعیین یکسری اصول از بروز چنین اشتباهی جلوگیری کرد .ابتدا به بیان این حالت ها می پردازیم . حالت اول: دوربین روی ایستگاه K1 مستقر شده است و به نقطه K2 نشانه روی شده است و در توجیه مختصاتی  K1, K2 جابجا وارد شده است یعنی مختصات K1 به جای مختصات K2 وارد شده است و برعکس. حالت دوم : دوربین در جایی فی مابین  K1 , K2 مستقر شده و از روش ترفیع برای توجیه استفاده شده است و مختصاتی  K1, K2 جابجا وارد شده است یعنی مختصات K1 به جای مختصات K2 وارد شده است و برعکس. حالت سوم: دوربین با استفاده از یکی از روشهای ترفیع و مختصاتی توجیه شده است ولی X, Y نقاط برعکس وارد شده است یعنی  در نقطه K1 به جای X مقدار Y وارد شده و بجای Y مقدار X وارد شده است در نقطه K2 نیز همین طور. حالت چهارم : هر گونه حالتی به غیر سه حالت قبل  که مختصات نقاط ایستگاه اشتباه وارد گردد.

 

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری مهرماه 1398

 

در سه حالت اول –دوم و سوم دوربین توجیه می گردد و هیچ خطایی  در دروبین  نمایش داده نمی شود  و دوربین توجیه می گردد. چون اشتباهات وارد شده در مختصات ایستگاه های بگونه ای است  طول فی مابین ایستگاه ها تغییری نمی کند ولی کلیه نقاط دچار دوران می شود . در حالت اول  و دوم نقاط  180 درجه می چرخد و در حالت سوم نقاط 90 درجه چرخش خواهد داشت. در حالت چهارم اپراتور در زمان توجیه متوجه خطا می شود چون طول تغییر می کند خطا مشخص خواهد شد. در حالت چهارم در صورت استفاده از روش مختصاتی برای توجیه ، می توان با برداشت دوباره نقطه نشانه روی متوجه خطا شد (خطا X,Y,Z در توجیه دوربین و نحوه بخورد با آن ) و در ترفیع خود دوربین به صورت محاسباتی خطا را نشان میدهد.

برای جلوگیری از چرخش نقاط در حال اول –دوم و سوم توصیه می شود که همیشه از 3 نقطه جهت توجیه  دوربین استفاده کنید چون احتمال وارد کردن مختصات اشتباه در هر سه نقطه کم می باشد و در این حالت دوربین خطای توجیه را نشان خواهد داد. از طرفی می توانید از دو نقطه استفاده کنید ولی قبل از شروع برداشت با یک نقطه معلوم دیگر که در پروژه وجود دارد چک نمایید. اگر هیچ کدام از موارد را انجام ندهید می توانید در نرم افزار نقشه برداری نیز این سه مورد را بررسی و  حل نماید که در قسمت آموزش نرم افزار نقشه برداری به آن اشاره خواهیم کرد.

حال  که دراینجا صحبت از خطا در توجیه و چرخش نقاط شد، جا دارد به یک موضوع اشاره کنیم. در زمان توجیه با روش ترفیع ، وقتی که از 3 نقطه استفاده می کنید چندین مورد را مورد توجه قرار دهید :

  • اگر توجیه دوربین با 3 نقطه خطا رخ داد، که قابل قبول نبود ، می توانید با دو نقطه نیز توجیه کنید و از نقطه سوم جهت چک کردن استفاده کنید. سعی کنید دو نقطه انتخابی با دوربین زاویه بیش از 120 بسازند.
  • دوربین در کنار خطای پامترهای X,Y,H در حالت ترفیع ، یک خطای زاویه ای نیز نمایش می دهد. که اگر این خطا زیاد باشد نشان دهنده تند بودن زوایه فی مابین ایستگاه ها با دوربین است. توجه گردد که اگر حتی خطاهای X,Y,H قابل قبول باشد و این زوایه بیشتر از 50 ثانیه باشد ممکن نقاط دچار چرخش شود پس بهتر است در این موارد حتما یکی از سه ایستگاه پیاده گردد و دقت آن چک شود اگر مناسب بود برداشت بلامانع است در غیر این صورت نیاز به  جابجایی مکان دوربین و توجیه مجدد است ( تجربه شخصی ) .
  • توصیه می شود همیشه بعد از توجیه دوربین  و  قبل از شروع برداشت، یکی از سه ایستگاه پیاده شود و میزان خطای آن چک گردد.
  • یکی از موارد مهم در توجیه به روش ترفیع ، زوایه ای بین ایستگاه ها و دوربین می باشد که باعث بروز خطا می شود. اگر در حالتی به دلیل شرایط پروژه ، نتوانیم این زوایه را حفظ کنیم و دوربین به دلیل وجود خطا توجیه نشود می توان به شرح ذیل برداشت کرد : توصیه می شود که از توجیه صرفه نظر کرده و دوربین را در یک نقطه مناسب که به دو ایستگاه دید داشته باشد، قراردهید و به صورت محلی دوربین را توجیه کنید و سه ایستگاه را به صورت محلی و با شماره نقاط متفاوت ( مثلا اگر نقاط از 1 الی 100 برداشت شده است نقاط جدید از 1000 شروع شود ) برداشت کنید . بعد در نرم افزار نقشه برداری از ایستگاها به عنوان نقطه مشترک استفاده کرده و جانمایی را انجام دهید . در محصول آموزش سیویل تری دی به صورت عملی به این موضوع اشاره خواهیم کرد.

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری مهرماه 1398

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *